achtergrondafbeelding
Psychiater - Psychotherapeut
Door de grote complementariteit van onze teamleden en door teamoverleg kunnen we mensen beter helpen, omdat we problemen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen en zo een veel bredere ondersteuning kunnen bieden.
 • Dr. Karolien Dockx:
  Psychiater en Cognitief Gedragstherapeut
  Dr. Karolien Dockx

  Dokter Karolien Dockx (°1977) studeerde in 2003 af als arts aan de KULeuven en in 2008 als Psychiater. In 2011 behaalde ze het diploma van Cognitieve Gedragstherapie aan de Universiteit Gent.
  Zij was twee jaar werkzaam in China, Shanghai waar zij ervaring opdeed met interculterele -en expat psychiatrie. Terug in België startte zij in 2009 haar carrière In Leuven in de multidisciplinaire huisartsenpraktijk De Flint waar zij nog steeds werkzaam is. Daarnaast is zij ook beleidsarts van een gedragstherapeutisch dagcentrum Zeno in het Psychiatrisch ziekenhuis St. Alexius Grimbergen. In 2010 startte zij haar praktijk in Boutersem, later werd deze uitgebreid tot de groepspraktijk ID-entiteit.
  Naast psychiatrische consultaties en individuele therapie, geeft Dr. Karolien Dockx al verschillende jaren groepstherapie en voordrachten. Binnen ID-entiteit geeft ze ACT-groepen alsook een groepsworkshop rond het omgaan met piekergedachten..
  Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en erkend lid van de Vlaamse Vereniging Psychiatrie.
  Tel. 0496/107678
  drkaroliendockx@id-entiteit.be

 • Mevr. Sarah Moons:
  Psychologe en Cognitief Gedragstherapeut
  Mevr. Sarah Moons

  Sarah Moons-Meurrens (°1974) is klinisch psychologe en vervolledigde in 2012 de opleiding cognitieve gedragstherapie aan de KULeuven. Na het behalen van haar diploma als klinisch psychologe in 2002 werkte zij enkele jaren binnen de geestelijke gezondheidszorg zoals in het UZLeuven en PC Ziekeren te Sint-Truiden.
  Gezien haar grote interesse in de balans tussen werk en psychisch welzijn, ging zij in 2006 als psychologe bij de Vlaamse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling (VDAB) aan de slag. Als psycholoog bij de VDAB heeft Sarah ondertussen heel wat ervaring opgebouwd op het vlak van HR screeningen, competentie-bepalingen, individuele en groep coaching , het voeren van functioneringsgesprekken en andere algemeen leidinggevende taken. Als klinisch psycholoog is ze ook altijd geïnteresseerd gebleven in het op een nauwere en intensievere manier kunnen begeleiden van personen met psychische moeilijkheden vanuit een therapeutisch kader. Ze startte dan ook met de opleiding gedragstherapie en begon in 2008 als zelfstandig gedragstherapeut te werken in bijberoep. Ze deed onder andere therapeutische ervaring op binnen twee groepspraktijken.
  Sinds 2013 ziet Sarah cliënten in haar praktijk thuis te Bierbeek. Ze is ook freelance gedragstherapeut voor The Human Link in Antwerpen, waarvoor zij cliënten opneemt uit regio Leuven. Daarnaast werkt ze voor de groepspraktijk ID-entiteit. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van stress, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit, faalangst, angsten, dwang en fobieën, stemmingsstoornissen, trauma en rouwverwerking, identiteit of persoonlijkheidsproblemen. Ze behandelt jongvolwassenen en volwassenen vanuit een ruim gedragstherapeutisch kader met inbegrip van schematherapie en acceptance en commitment therapie (ACT).
  Sarah is lid van de BFP (Belgische federatie van psychologen), VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen en de VVGT (Vlaamse vereniging voor gedragstherapie). Haar erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 742107980.
  Voor vragen of informatie kan u haar steeds bereiken op het nummer 0496/707751 of via mail: sarahmoons@id-entiteit.be.

 • Mevr. Annick De Ceulaer:
  Klinisch psycholoog en systeemtherapeut
  Mevr. Annick De Ceulaer

  Annick (°1981) studeerde af als klinisch psychologe (optie volwassenen) aan de KULeuven (2004), waarna zij aan de slag ging in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel. Daar werkt zij sindsdien op de open behandeleenheid Angst en Depressie, waar zij zowel individuele, groeps- als systeemtherapeutische sessies geeft. Doorheen de jaren gaf zij onder meer sociale vaardigheidstraining, relaxatie, crisishantering- en emotieregulatie-sessies. Gezien het belang dat zowel gezin, familie, context en maatschappij heeft in het psychotherapeutisch werk, schoolde zij zich bij als systeemtheoretisch psychotherapeute aan de Interactie-Academie te Antwerpen.
  Samen met haar team en afdeling, verdiepte zij zich vanaf 2011 in het Dialectische Gedragstherapeutisch werken (Opleiding Gent 2011). Sindsdien integreert zij elementen vanuit deze verschillende opleidingen om zo gericht en passend mogelijk samen te werken in het verwezelijken van iemands doelstellingen. Hierbij hanteert zij een transparante samenwerking waarin een balans tussen erkennen, verdiepen, ruimte geven, coachen en richting geven gezocht wordt. Psychotherapie als hervinden van veerkracht en balans waardoor je het weer zelf verder kan vanuit het onderzoeken wat je wil en kan veranderen en het mogelijke belang van acceptatie in je proces. Hierbij maakt zij geregeld gebruik van opdrachten, is er ruimte om ook partner, gezin, kinderen,... mee te betrekken of kan er een afspraak thuis worden gemaakt. Vanuit haar werk in de psychiatrie heeft zij affiniteit en ervaring in het werken met emotieregulatieproblemen, moeilijkheden op vlak van zelfbeeld, zelfvertrouwen, stresshantering, afstand/nabijheid, constructieve spanningsregulatie en inzetten op adequate copingstrategieën.
  Tel. 0485/543958
  annickdeceulaer@id-entiteit.be

 • Mevr. Goele Valgaeren:
  Psychologe en ACT-therapeut
  Mevr. Goele Valgaeren

  Goele Valgaeren (°1973) studeerde in 1996 af als psychologe aan de KU Leuven en heeft zich sindsdien bekwaamd in het multidisciplinair begeleiden van kinderen/jongeren en volwassenen/ouders/mantelzorgers wanneer zij psychisch lijden ondervinden door ziekte, pijn, beperkingen in het bewegingsapparaat of door ontwikkelingsachterstand. Haar interesse ligt vooral in de medische psychologie, de neuropsychologie, de fysische revalidatie.
  Binnen praktijk ID-entiteit begeleidt Goele (jong)volwassenen met pijn en/of ziekte en/of problemen in het bewegingsapparaat, met opvoedingsvragen bij een kind/jongere met een handicap of ziekte, met stressproblemen die gepaard gaan met fysieke klachten zoals burn-out/overspannenheid/psychosomatische klachten/ het gevoel “vast” te zitten en ook mantelzorgers.
  Goele werkt vanuit deze methodieken:
  • Handelingsgericht Werken
  • OplossingsGericht Werken (OGW-training via Korzybski-instituut, 2016-2017)
  • Acceptance en Commitment Therapy (opleiding 2017).
  Ze verdiept zich verder in ACT bij fysiotherapie en ACT bij chronische pijn.
  Voor elke cliënt wordt in overleg een gepersonaliseerd behandelingsplan uitgewerkt dat inspeelt op zijn of haar specifieke noden, talenten en moeilijkheden. De cliënt wordt tijdens de therapie begeleid bij het uitvoeren van het plan en het vinden van passende oplossingen die aansluiten bij zijn of haar waarden en levensdoelen.
  Via gesprek en gerichte oefeningen worden cliënten zich niet alleen bewust van belemmerende gedachten, gevoelens, ervaringen; ze leren ook doelbewust en in functie van het leven dat ze willen leiden, zinvolle handelingen aan te vatten.
  De cliënt (met chronische pijn) leert om op een andere manier met de pijn om te gaan. Hij/zij trekt niet (meer) ten strijde tegen zijn/haar pijn, leert die te accepteren, om zo ruimte te maken om dat te doen in het leven, wat hij/zij echt waardevol vindt. De chronische pijn is immers een deel dat hij/zij bij zich draagt. Het is echter niet wie hij/zij is.
  Ze gaat in overleg met andere therapeuten en/of artsen, indien nodig en enkel mits toestemming van de cliënt.
  Goele werkt ook als psychologe in Groepspraktijk Kinesitherapie Blink te Leuven.
  Voor vragen of informatie kan U haar bereiken via tel. 0485/914198 of via goelevalgaeren@id-entiteit.be

 • Mevr. Margaux Sageot:
  Klinisch Psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut i.o. en DGT-therapeut
  Mevr. Margaux Sageot

  Margaux (1993) studeerde af als klinisch en gezondheidspsychologe aan de KU Leuven (2017). Ze is werkzaam als psychologe in het Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg op de afdeling voor diagnostiek en crisisinterventie bij persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens haar opleiding in Frankrijk liep zij stage in diverse klinische en juridische contexten (CHU Montpellier, vereniging voor ontwikkelingsproblematieken J’interviendrais, CHU Nîmes, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Ook volgde zij een bijkomende opleiding in de criminologische wetenschappen en rond autisme. In België volgde zij haar therapeutische stage in het UPC Kortenberg op de afdeling Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Daarnaast paste zij differentiaal diagnostische technieken toe op de afdeling voor diagnostiek en crisisinterventie bij persoonlijkheidsstoornissen. Margaux maakte gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, zowel op individueel niveau als in groepsverband, bij de behandeling van ontwikkelingsproblematieken, persoonlijkheidsmoeilijkheden, emotieregulatiemoeilijkheden, stemmingsproblematieken en angstproblemen.
  Zij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 932118161).
  Voor vragen kan u haar steeds bereiken op het nummer 0476/55.48.10 of via margauxsageot@id-entiteit.be

 • Mevr. Chiara Dua:
  Klinisch Psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en DGT-therapeut
  Mevr. Margaux Sageot

  Chiara (°1985) studeerde in 2009 af aan de KULeuven als klinisch en gezondheidspsycholoog (optie volwassenen). In het kader van haar laatstejaarsstage in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg deed zij ervaring op in het ambulant werken met (jong)volwassenen. Tussen 2010 en 2019 was zij werkzaam binnen Beschut Wonen en het Mobiel Team van Aarschot. Hier bouwde zij heel wat psychiatrische expertise op onder andere rond persoonlijkheidsproblematieken, dubbeldiagnoses en multi problem problematieken. Sinds 2019 is zij naast haar werk bij ID-entiteit werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen op de afdeling Zeno, waar zij psychologe is van de DGT behandelgroep.
  Chiara volgende na haar basisopleiding tot klinisch psycholoog een postgraduaatopleiding tot cognitieve gedragstherapeut aan de KULeuven. Ze behaalde tevens niveau 1 in de Attachment-based Family Therapy (ABFT) en behaalde een certificaat als therapeut in de Dialectische Gedragstherapie (DGT).
  U kunt bij Chiara terecht voor individuele therapie rond angstklachten, stemmingsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijkheden met probleemoplossende vaardigheden en ruimere levensfase gebonden problemen zoals scheiding en andere verlieservaringen. Ook met problemen of een diagnose binnen de persoonlijkheid, hechtingsproblemen, bindingsangst, problemen in de emotieregulatie of intermenselijke vaardigheden kan u bij haar terecht. Aanmeldingen kunnen gebeuren op eigen initiatief, via doorverwijzing of als nazorgtraject na opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
  Chiara geeft individuele therapie vanuit een gedragstherapeutisch kader waarbij een transparante en constructieve samenwerking tussen de cliënt en de therapeut centraal staan. Binnen deze therapeutische relatie wordt er samen uitgezocht hoe problemen en klachten ontstaan zijn en wat ze momenteel in stand houdt. Een goed evenwicht tussen openheid tot verandering en bereidheid tot acceptatie zijn hierbij van groot belang. Chiara maakt vaak gebruik van (huiswerk-)opdrachten om de vooropgestelde doelen te bereiken. Er is daarbij, indien relevant, steeds ruimte om het cliëntsysteem (partner, kinderen, andere gezin- en familieleden of belangrijke anderen) te betrekken.
  Chiara is lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, vzw DGT Vlaanderen en van de Psychologencommissie (erkeningsnummer 852118613).
  Voor vragen of aanmeldingen kan u haar steeds bereiken op het nummer 0498/619451 of via mail: chiaradua@id-entiteit.be

 • Mevr. Margot Van Steenwinckel:
  Klinisch Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut i.o.
  Mevr. Margot Van Steenwinckel

  Margot (1992) studeerde af als klinisch psycholoog (optie biologische psychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel (2017). Tijdens haar opleiding liep zij stage in het Universitair Ziekenhuis Brussel te Jette. Dit op de psychiatrische afdeling en in het expertisecentrum voor volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (EVO). Sport in al zijn facetten heeft haar ook steeds gefascineerd. Tijdens het schrijven van haar masterproef heeft Margot ervaring opgedaan met het toepassen van motivationele en biofeedback technieken bij een topsportatleet. Doorheen de jaren vergaarde Margot ervaring in verschillende praktijken te Groot-Bijgaarden en Haaltert. Verder volgt zij de opleiding tot gedragstherapeut aan de Universiteit Gent. Als psycholoog is zij uiterst gemotiveerd om zich voor ieder individu ten volle in te zetten. Respect voor ieder individu in en buiten een professionele setting, en een begeleiding op maat zijn factoren die Margot hoog in het vaandel draagt. In de begeleiding die zij geeft, is haar doel om iedereen zo adequaat mogelijk te begeleiden. Margot is aangesloten bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 922117836) en bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Voor vragen kan u haar steeds bereiken op het nummer 0497/83.13.24 of via mail: margotvansteenwinckel@id-entiteit.be

 • Mevr. Josine Stouten:
  Systeemtherapeut - Narratief therapeut
  Mevr. Josine Stouten

  Josine Stouten(°1963) startte haar loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg en werkte 5 jaar op een opnameafdeling aan het UPC KULeuven campus Kortenberg. De focus lag daar op psychodiagnostiek alsook op crisisinterventie en behandeling. Daar leerde ze vooral een kijk krijgen op de brede waaier van problemen waarmee mensen in hun leven geconfronteerd worden.
  Daarna was ze werkzaam op een psychotherapeutisch dagcentrum in het UPCKULeuven Campus Kortenberg waar ze werkte met patiënten met een psychotische kwetsbaarheid en persoonlijkheidsproblematiek. Hier lag de focus veel meer op het (terug)vinden en uitbouwen van ieders talenten en identiteit al dan niet na een opname. Het uitwerken van therapeutische programma's vanuit een systeemtheoretische visie op maat van alle individuen was daar de uitdaging. Vanaf 2007 werkte ze op deze afdeling als hoofdverpleegkundige.
  Bij de grondige reorganisatie van de residentiële psychiatrie startte ze in 2011 als casemanager/systeemtherapeut bij het Mobiele GGZ Team Leuven-Tervuren verbonden aan het UPC Z.ORG KULEUVEN.
  Van 2002 tot 2006 volgde ze aan het instituut ‘Korzybski International’ in Brugge de opleiding ‘Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie en Systeemtherapie’. Systeemtherapie gaat ervan uit dat we ons leven vorm geven in interactie met de mensen waarmee we samenleven (familie, vrienden, collega's...) en daar dus de sleutel naar verandering ook ligt. Daarnaast ligt de focus op het oplossingsgericht karakter van het therapeutisch proces. We focussen niet op het probleem maar creëren samen een perspectief.
  In 2014 startte ze haar eigen privépraktijk.
  Daarna groeide haar interesse om te werken met mensen die vastgelopen zijn in hun relatie en geconfronteerd worden met verlies, ziekte, verdriet, eenzaamheid… waarvoor ze een opleiding volgde ‘Partnerrelatietherapie’ in de Interactieacademie in Antwerpen(2015-2016). De partner is natuurlijk de belangrijkste andere voor veel mensen. Problemen in persoonlijke sfeer lokken problemen in de relatie uit en vise versa.
  Ze werkt zowel individueel als met koppels.
  Aansluitend volgde ze de opleiding ‘Narratieve Therapie’ van 2016 to 2018 ook in de Interactieacademie in Antwerpen. Tot op heden specialiseert Josine zich nog verder in Narratieve Therapie bij ‘The institute of Narrative Therapy’ in Londen, UK.
  Bij Narratieve Therapie laten we het individu niet samenvallen met hun probleem. We moedigen mensen aan om met vertrouwen in hun eigen ongekende vaardigheden nieuwe mogelijkheden te zien om met het probleem om te gaan.
  Narratieve Therapie wend de kracht van persoonlijke verhalen aan om mensen de zin van hun persoonlijk leven te laten ontdekken. Narratieve Therapie is een samenwerkende, sterker-makende aanpak. Het erkent dat mensen de kracht en de vaardigheden hebben om hun leven te veranderen.
  Josine werkt met cliënten die individueel of relationele problemen hebben maar ook met cliënten met een psychische kwetsbaarheid, stemmingsproblemen, psychosegevoeligheid, al dan niet met hun partners.
  Josine is lid van BVRGS(Belgische vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie Systeemcounseling) en EFTA(European Family Therapy Association). Ze is geregistreerd psychotherapeute bij de Christelijke Mutualiteit en de Liberale Mutualiteit.
  Voor vragen kan u haar steeds bereiken op het nummer 0471/11.74.52 of via mail: josinestouten@id-entiteit.be