achtergrondafbeelding
Hulpaanbod
Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie,…). Daarnaast is er ook een brede waaier aan specifieke modellen (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie,…), elk met hun eigen theoretische basis en methodische benadering. Je kan deze verschillende modellen opvatten als gelijkwaardige ‘talen’, waartoe je je meer of minder kan aangetrokken voelen. Hetzelfde geldt voor de persoon van de psychotherapeut en het relationeel contact dat je met hem/haar ervaart.
 • Individueel aanbod

  • Psychiatrische consulten

   Psychiatrie maakt in principe gebruik van de medische aanpak, maar heeft wel zijn eigen kenmerken die in veel opzichten verschillen van die van de somatische geneeskunde. Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder diagnostiek, intakes en verwijzingen, verschillende soorten gesprekstherapieën, alsook medicatie indien nodig. Vaak lopen deze modaliteiten in elkaar over en zal gesprekstherapie steeds een onderdeel uitmaken van een psychiatrische consultatie. Gedurende de intake zal bekeken worden of gesprekstherapie bij een psychologe van de groepspraktijk ID-entiteit een waardevolle aanvulling kan zijn.
   Consultaties kunnen vastgelegd worden op eigen initiatief of via een verwijzing
  • Cognitieve Gedragstherapie

   Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uitgaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels is gebaseerd op onze voorgeschiedenis, op wat we in het verleden hebben geleerd. Door die voorgeschiedenis zijn we immers gaan denken, voelen en handelen op onze eigen specifieke manier. Op een bepaald ogenblik in ons leven kan dit klachten met zich meebrengen.
   De cognitief gedragstherapeut vertrekt vanuit het huidig functioneren van de cliënt, probeert zicht te krijgen op welke factoren uit die voorgeschiedenis ervoor gezorgd hebben dat de problemen zijn ontstaan, en gaat van daaruit ingrijpen op zowel het denken, het voelen als het gedrag.
   Over het algemeen neemt de gedragstherapeut een eerder directieve houding aan. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/ zij ook buiten de therapiesessie met de gesprekken aan de slag gaat met als doel dat hij/ zij zijn eigen therapeut wordt. Vaak betekent dit dat de behandelduur relatief kort kan worden gehouden en dat er in 10 à 20 sessies (afhankelijk van de aard van het probleem) al een heel eind wordt opgeschoten.
   Afhankelijk van de aard van het probleem, kan het accent in de behandeling komen te liggen op het veranderen van ongewenst gedrag of leren bemeesteren van eerder vermeden situaties, het aanleren van nieuw gedrag, het bijstellen van negatieve gedachten of meer afstand nemen tot die negatieve gedachten, etc.
   De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is intussen veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Zo blijkt cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelvorm te zijn voor angstklachten, paniekaanvallen, fobieën, piekeren, depressie, dwang, burnout, slaapproblemen, posttraumatische stressklachten, eetstoornissen, etc.
   Voor meer informatie kan u terecht op de site van de Vlaamse en Nederlandse vereniging voor Gedragstherapie:
   www.vvgt.be
   www.vgct.nl
  • Schemagerichte therapie

   Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij of zij kijkt naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Deze manier van kijken is deels gebaseerd op ons temperament (de aard van het beestje) maar evenzeer op ervaringen en herinneringen die we meedragen. Doordat sommige moeilijke ervaringen nooit gecorrigeerd werden, wordt informatie soms eenzijdig geïnterpreteerd. Soms merken we dat we daardoor in ons volwassen leven terecht komen in vaste patronen: klachten die steeds terugkomen in voelen, denken en handelen of in relaties met anderen. Dan kan je spreken van een gevoelige snaar (een schema of valkuil).
   In schemagerichte therapie leer je je bewust te worden van je gevoelige snaren en leer je er anders mee om te gaan. Voorbeelden van schema’s of valkuilen zijn verlatingsangst, hoge eisen, wantrouwen of zelfopoffering.
   Intussen blijkt schemagerichte therapie, oorspronkelijk ontwikkeld door Jeffrey Young, een goede behandelvorm te zijn als het soms moeilijk lukt om die gevoelige snaren het hoofd te bieden.
  • Systeemgerichte individuele therapie

   In individuele systemische therapie worden de interpersoonlijke relaties van iemand onder de loep genomen. De verkeerde partnerkeuze, relationele vragen, moeilijkheden met het loslaten van het gezin van herkomst,… zijn enkele van de redenen om individuele systemische therapie te opteren. Inzicht in het verleden en het aanleren van nieuw gedrag staat centraal.
   Individuele systemische therapie kan op zichzelf bestaan of gecombineerd worden met koppel- en/of gezinstherapie.
 • Systeemgericht aanbod

  Systeemtherapie is een therapievorm waar interpersoonlijke relaties centraal staan. Elke persoon maakt deel uit van verschillende systemen (werk, gezin van herkomst, huidig gezin, vriendenkring,…) en gedrag wordt begrepen en verklaard vanuit dit geheel aan interacties. Een oplossing voor een bepaald probleem wordt eveneens gezocht tegen de achtergrond van deze interacties. Systeemtherapie wordt vooral op gezins- of koppel niveau ingezet. Desalniettemin is systeemtherapie ook individueel toepasbaar.

  • Gezinstherapie

   In gezinstherapie zijn gezinsleden samen in behandeling. Er wordt ruimte gemaakt om te spreken over moeilijke onderwerpen. Binnen een veilige therapeutische context wordt er gezocht naar een nieuw evenwicht binnen het gezin. Bewustwording en inzicht in onderlinge relaties staat centraal. Vaak is het experimenteren met nieuw gedrag, een andere, nieuwe visie ontwikkelen op zichzelf, de anderen en de interpersoonlijke relaties de ingangspoort tot verandering. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de krachten en mogelijkheden van families om deze weerbaar en krachtiger te maken.
   Gezinstherapie kan op zichzelf bestaan of gecombineerd worden met koppeltherapie en/of individuele therapie.
  • Partnerrelatietherapie

   In relatietherapie zijn beide partners in behandeling. Naast elkaar leven, communicatiemoeilijkheden, ontrouw en conflicten,... zijn slechts enkele redenen waarom koppels echtpaartherapie verkiezen. Als partners relatietherapie opteren, is er vaak een relationele impasse ontstaan. Eigen aan deze impasse is het vastlopen van interacties en het ontstaan van verwijten aan het adres van de partner. In relatietherapie probeert men deze verwijten om te buigen in wensen en verwachtingen, alsook elke individuele partner uit te dagen om na te denken over de eigen inbreng binnen de relatie. Relatietherapie werkt verdiepend en intimiteitsbevorderend.
   Zelfs als koppels beslissen uit elkaar te gaan, kan relatietherapie individuele en relationele groei bevorderen. Koppeltherapie kan op zichzelf bestaan of gecombineerd worden met gezins- en/of individuele therapie.
  • Ondersteuning van mantelzorgers

   Zorgen voor (een) ander(en) kan belastend en uitputtend zijn. Het risico op uitputting, stress, psychische moeilijkheden,... is groter. Een ondersteunend gesprek kan zorgen voor verlichting en steun.
 • Aanbod voor groepstherapie

  • Emotieregulatie

   Emoties zijn voor iedereen functioneel. Soms geven deze emoties echter aanleiding tot lijden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien pijnlijke emotionele ervaringen overmatig aanwezig zijn of indien intense overprikkeling niet gereguleerd kan worden. In zulke gevallen spreekt men van emotiedisregulatie.
   Emotieregulatie is het kunnen controleren of beïnvloeden welke emoties je ervaart, wanneer je ze ervaart, hoe je ze ervaart en tot uiting brengt. De algemene doelstelling van deze training is de vermindering van emotioneel lijden door ons te richten op:
   (1) het vergroten van het bewustzijn over de emoties door emoties te begrijpen en te benoemen,
   (2) het zorgen dat ongewenste emoties minder vaak voorkomen,
   (3) het verminderen van je emotionele kwetsbaarheid,
   (4) het verminderen van emotioneel lijden door het leren omgaan met extreme emoties.
   Mensen die een hoge emotionele sensitiviteit hebben of die regelmatig emotioneel uit balans geraken, kunnen zodus baat hebben bij deze training.
   Praktische informatie
   De sessies gaan wekelijks door op zaterdag. In het totaal zijn er 8 sessies van 2 uur. Geïnteresseerden kunnen voor meer inlichtingen terecht bij Margaux op het nummer 0476/55.48.10 of via mail margauxsageot@id-entiteit.be
  • ACT (Acceptance and Commitment)

   Vaak proberen we controle te krijgen over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn. Dat zorgt ervoor dat we onze energie minder gaan richten op zaken die we wél kunnen beïnvloeden (ons gedrag), dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
   ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en leert mensen om gedachten en gedrag te scheiden (je kunt iets anders doen dan wat je gedachten je vertellen) alsook weer voeling te krijgen met wat echt waardevol is in hun leven.
   ACT maakt ook gebruik van Mindfulness, de vaardigheid om zonder oordelen hier en nu te ervaren zonder onmiddellijk actie te ondernemen op basis van onze gedachten of gevoelens.
   ACT werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen.
   "Geef me de kracht om te veranderen wat er te veranderen valt, de berusting om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien." (Niebuhr)

   Info:
   Doelgroep: stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, middelengebruik, psychosomatiek, rouwproces, eetstoornissen... of gewoon piekeren.

   De workshop vindt plaats op woensdag om 8u45 gedurende 8 weken. Gesloten groep.
   Voor info m.b.t. start van een nieuwe groep kan je contact opnemen met Dr. Karolien Dockx (drkaroliendockx@id-entiteit.be of 0496107678)
  • Sociale vaardigheidstraining

   Sociale contacten lopen niet altijd even gemakkelijk. We weten soms niet goed hoe we ons moeten gedragen, wat we kunnen zeggen, hoe we assertief kunnen zijn, hoe we duidelijk kunnen zijn zonder agressief te worden, ... We zijn soms bang van wat anderen zullen zeggen of denken over ons, wat er zal gebeuren als we onze grenzen aangeven (bv. niet aanvaard worden, dom of belachelijk gevonden worden, ruzies, pesterijen, ...).
   In de sociale vaardigheidstraining staan we stil bij ons denken, voelen en doen in sociale situaties. We gaan op een actieve manier aan de slag met vaardigheden zoals je grenzen aangeven, je mening formuleren, omgaan met feedback en kritiek, omgaan met conflicten, je bewust worden van je eigen interpretaties. Je krijgt tijdens de training handvaten aangereikt om concreet met deze vaardigheden aan de slag te gaan. Tijdens de sessies gaan we ook samen oefenen in de groep en nieuw gedrag uitproberen.
   Deze groepstraining staat open voor iedereen die moeilijkheden ervaart in sociale situaties en hier graag verder mee aan de slag wil gaan. Ze wordt zowel voor jongeren (tussen 12 en 18 jaar) als voor volwassenen georganiseerd.
   Voor meer informatie over de training en de volgende startdatum kan je contact opnemen met Lies Latré, klinisch psychologe en gedragstherapeut i.o. (lieslatre@id-entiteit.be of 0479/684242). Om te kijken of deze training aansluit bij jouw hulpvraag, plannen we eerst een individueel gesprek.
  • Mindfulness

   Zou je graag minder in je hoofd leven en meer kunnen genieten van het huidige moment? Wil je leren hoe je bewuster met je gevoelens, gedachten en gewaarwordingen kunt omgaan? Zegt het je iets om een grotere mildheid te voelen voor jezelf én voor anderen? Of voel je de nood om je evenwicht te leren bewaren in periodes van stress, angst en somberheid? Mindfulness training is er voor iedereen die via meditatie wil werken aan zijn eigen welzijn.
   Deze training is gebaseerd op het stressreductieprogramma dat eind jaren ’70 ontwikkeld werd door Jon Kabat-Zinn. Verschillende meditatie oefeningen worden gecombineerd met strategieën uit de cognitieve en gedragspsychologie. Mindfulness staat voor een bewuste manier van omgaan met al hetgeen zich aandient in ons leven. Als we met onprettige gebeurtenissen, gevoelens of gedachten geconfronteerd worden, hebben we vaak de neiging om ervan weg te kijken, ze te onderdrukken. Op andere momenten merken we dat dat wegduwen niet meer lukt of veel energie vergt hetgeen ten koste gaat van onze levenskwaliteit. In Mindfulness leren we stilstaan en kijken met een milde, open aandacht naar onze ervaringen. We krijgen opnieuw voeling met wie we zijn en waar onze grenzen liggen. We ontdekken hoe we op moeilijke momenten dichtbij onszelf kunnen blijven en bewuste keuzes kunnen maken.

   Info:
   8 sessies op vrijdag (16.00-18.00). Wie deelneemt, toont zich bereid om gedurende 8 weken dagelijks tijd vrij te maken om te oefenen. Inschrijving mogelijk na een intakegesprek bij Liesbet Van Houdenhove (liesbetvanhoudenhove@id-entiteit.be).
  • START 2 SLEEP

   Heb jij vaak moeite met inslapen of lukt het je niet om goed door te slapen? Geraak je ‘s ochtends moeilijk uit bed omdat je je niet uitgerust voelt? Maakt het gebrek aan goede nachtrust je vaak moedeloos of voel je je overdag net heel prikkelbaar? En sleept deze slapeloosheid al enige tijd aan? Dan kan “Start 2 Sleep” je wellicht een heel eind op weg helpen naar een betere slaapkwaliteit.
   In deze training leer je beter met slapeloosheid om te gaan door
   • informatie te krijgen over gezonde slaap en over het ontstaan van slaapproblemen
   • aan de hand van een slaapdagboek inzicht te verwerven in je eigen slaappatroon
   • nieuwe slaapgewoonten uit te proberen
   • jouw kijk op je slaap(probleem) bij te sturen
   Start 2 Sleep helpt je om de vicieuze cirkel van slapeloosheid zelf te doorbreken!
   Start 2 Sleep is een evidence based behandelprotocol gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie voor insomnia. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak bij 80 procent van de patiënten leidt tot een significante verbetering van de slaapkwaliteit. Deze behandeling richt zich op het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin slechte slapers vast zijn komen te zitten. Slechte slaapgewoonten, een ongezonde focus op slaap, een verstoord bioritme, negatieve conditionering zijn slechts enkele van de onderhoudende mechanismen waarop deze behandeling haar pijlen richt. Door actief in te grijpen op al deze factoren verbetert de slaapkwaliteit en -minstens van even groot belang- herstelt het vertrouwen van de slaper in zijn eigen slaap ‘capaciteit’.

   Info
   6 sessies op vrijdag (13:30-15:30)
   Inschrijving mogelijk na intake bij Liesbet Van Houdenhove (liesbetvanhoudenhove@id-entiteit.be).
 • Aanbod voor bedrijven

  Het lichamelijk en psychisch welzijn van werknemers is belangrijk voor een goed verloop van het werkleven. Psychische hulp kan nodig zijn preventief en curatief, individueel of in groep, om het psychisch welzijn van de werknemers optimaal te houden. Werkgevers schenken hier steeds meer aandacht aan en kunnen bij ID-entiteit terecht voor aangepaste begeleiding.

  • Preventie van burnout
  • Preventie van stress
  • Coaching van individuele werknemers
  • Workshops: zie groepsaanbod
 • Oefeningen

  • Progressieve relaxatie van Jacobson


   Download (klikken met rechtermuisknop > opslaan als)